Informatie Architectuur

Informatie Architectuur

Voor het voltooien van het project wordt er gebruik gemaakt van Trello met een daarbovenop werkende web applicatie. De web applicatie haalt de voornaamste info via de Trello api en voegt extra functionaliteiten aan de bestaande Trello applicatie.

Trello wordt in onze setup gebruikt om de taken toe te kennen. Het overzicht voor de werknemers en het globale overzicht voor de admin/employees zullen we voorzien in onze eigen ASP.NET MVC applicatie. Hetzelfde geldt voor de grafieken en de extra features voor het grondplan.

De taken met de statussen worden van Trello naar onze app doorgesluisd om ook daar een mooi overzicht te hebben van de afgewerkte taken.

De labels voor de cards/taken gebruiken we om de lokalen te onderscheiden en om de urgentie van een card te bepalen. Deze zaken moeten worden geïnsert vanuit de data van Howest zelf.

De members die moeten worden toegekend aan elke card halen we ook op uit de database van Howest. Hierbij moeten we zelf de member toevoegen aan Trello en de rechten voor de app (grafieken zien, afgewerkte taken zien, …) opslaan in onze eigen database.

De werknemers hoeven niet op Trello te kunnen inloggen. Ze krijgen genoeg informatie via onze web applicatie. Daarin krijgen ze een mooi en simpel overzicht van de taken die de werkgevers ze toegekend hebben te zien.

Onder de Wireframes en technologische oplossing vind u meer informatie over hoe het project wordt onderverdeeld en hoe deze uitgewerkt zal worden.