Technische Analyse

Technische Analyse

Onder de technische analyse bespreken we uitgebreid de Rollen en Modellen voor onze web applicatie en de process-analyse die de wireframes en flowcharts verder toelichten.

Rollen en Modellen

In het project wordt er gebruik gemaakt van verschillende rollen. We beschrijven de drie / (vier) verschillende rollen en halen de functies per rol even kort aan.

Non-worker

In onze applicatie is krijgt iedereen de standaard-rol: “Non-Worker”. Dit laat ons toe iedereen te beheren maar om niet iedereen in Trello te plaatsen zodat deze gebruiker kan gebruikt worden om taken aan toe te kennen.

Deze rol is dus vooral een rol die niet echt rechten heeft in gelijk welke omgeving. Hij/zij kan geen taken toegekend krijgen en kan dus ook niets zien.

Worker

De worker is de werknemer die de taken moet uitvoeren (klusjesmannen). Deze persoon moet zijn taken kunnen afprinten of gewoon kunnen bekijken en aanduiden of de taak afgewerkt is of niet. Wanneer er een taak niet voltooid is moet de medewerker de reden kunnen toelichten. Deze toelichting is nodig zodat de andere medewerkers weten hoe het komt dat de taak nog niet op ‘afgewerkt’ werd geplaatst. Bijvoorbeeld niet alle werkmiddelen zijn geleverd, de werknemer had te weinig tijd…

Toegang tot:

Mogelijkheid tot:

Operator

De Operator is een werkgever, deze persoon staat in voor het beheer van de taken. De operator kan nieuwe taken aanmaken via Trello, taken toekennen aan een klusjesman en kan van alle werknemers een overzicht bekijken van welke taken die iemand moet uitvoeren of nog uitgevoerd moeten worden. Ook kan deze werkgever per klusjesman de taken zien en printen. Zo kan de klusjesman of wel zelf zijn taken printen of kan hij het vragen aan bijvoorbeeld de balieverantwoordelijke.

Toegang tot:

Mogelijkheid tot:

Admin

Dit is de persoon die overal toegang tot heeft. Alle functionaliteiten van de bovenstaande rollen kunnen ook door de Administrator uitgevoerd worden. Ook kan deze persoon de instellingen en statistieken zien van de Medewerkers. De instellingen zijn nodig om de medewerkers van Howest (opgehaald via de Active Directory) aan rollen te koppelen. Bij de statistieken kan er gekeken worden naar de doorlooptijd en reactietijd van de medewerkers. Daarnaast kan men ook hun prestatie-index berekenen.

Toegang Tot:

Mogelijkheid Tot:

Process Analyse

In de proces analyse gaan we alle processen overlopen en toelichten.

Trello

Trello is een bestaand tasktool-systeem en wordt door ons gebruikt om de taken op te slaan, het aanmaken van nieuwe taken en het toekennen van taken aan members (werknemers = WORKER (Role)).

De communicatie van onze applicatie naar Trello gebeurt via de Trello API samen met de .NET Wrapper: Trello.NET.

Trello heeft standaard de functionaliteit om te filteren van taken en het zoeken ervan, wat het ons op dat gebied alleen maar gemakkelijk maakt. Het systeem beschikt ook over een agenda die bijhoudt wanneer elke taak is toegevoegd. Daarnaast wordt er een log bijgehouden van wat er allemaal gebeurt met de cards op een board (cards toevoegen, members toekennen, cards verschuiven van list…).

Aangezien elke card dus zijn startdatum bijhoudt, is dit voor ons een stuk gemakkelijker om daarvan grafieken te maken. Er zijn weliswaar nog andere systemen die ook grafieken aanbieden (denk maar aan Trello Reports, Plus for Trello of Harvest. Het probleem met deze systemen is, dat het ook allemaal afgesloten is en we het niet in onze eigen applicatie kunnen gebruiken. Het zou meer mogelijkheden bieden om dit zelf te maken want we moeten specifiek filteren op verschillende zaken die niet altijd beschikbaar zijn in deze bestaande Trello-systemen. Moesten we anders nog een derde systeem erbij betrekken zou de leercurve nog groter worden terwijl we nu gewoon de huisstijl verder kunnen gebruiken in voor onze eigen charts en er meer herkenning zal zijn.

ASP.NET MVC

De opslag voor de rollen van de members wordt apart opgeslagen en niet in Trello. Dit systeem biedt niet de mogelijkheid om zó veel rechten in te stellen voor de gebruikers waardoor we de keuze gemaakt hebben om dit apart op te slaan op Azure. Ook voor verdere uitbreiding leek het ons handig om dit niet in Trello te doen, aangezien de definitie van elke Rol toch alleen maar nodig is in onze applicatie.

De data van elk scherm die nodig is in deze app wordt gehaald uit Trello. De filtering zelf per campus, per lokaal en per gebruiker zullen we zelf moeten doen aangezien de Trello API niet zo uitgebreid is daarvoor.

In deze applicatie moet de mogelijkheid om members toe te voegen (inclusief Role) aanwezig zijn. Dit is dezelfde werkwijze als dat de Taskbot members toevoegt, we gaan er steeds van uit dat die members beschikbaar zijn op Active Directory, zodat die personen kunnen inloggen op onze Web App.

De grafieken die moeten getoond worden kunnen we met behulp van een externe library maken en opmaken. We maken gebruik van de gratis library D3. Deze library is gebaseerd op javascript.

Taskbot

Dit systeem voegt achter de schermen alle labels (lokalen en statussen) en alle members (Howest accounts) toe die nodig zijn in Trello. Dit wordt mogelijk gemaakt door een console applicatie (die eigenlijk een webjob kan zijn op Azure) die telkens de zaken opslaat in Trello.

De members in Trello zijn “Virtual” met fake e-mailadressen waardoor de medewerkers niet kunnen inloggen op Trello, maar hun naam wel gebruikt kan worden om hen toe te kennen aan cards. Hierdoor kan er ook bij het inloggen van een medewerker gefilterd worden op zijn cards/taken. We filteren op naam en voornaam die we kunnen ophalen uit het virtuele e-mailadres door dit e-mailadres te ‘splitten’ op basis van de puntjes ‘.’ Bijvoorbeeld: [email protected] --> jan peeters.