Wireframes

Wireframes

##Login

Dit scherm krijgt de gebruiker als eerste te zien als hij naar de url van onze webapplicatie surft. De gebruiker logt in via zijn/haar Howest e-mailadres en wachtwoord. Dit account wordt nagekeken in de database via active directory. Aan de hand van dit e-mailadres kunnen we ook nagaan in welke groep/rol de gebruiker zich bevindt. Op die manier tonen we enkel de functies die voor die bepaalde rol beschikbaar zijn.

##Overview

Als er een admin of operator (werkgever) inlogt, dan krijgt deze persoon alle taken, van alle werknemers te zien. Op het moment dat er een werknemer inlogt, dan worden alleen de taken getoond die voor die bepaalde werknemer bedoeld zijn. Het is zeer duidelijk welke taken nog afgewerkt moeten worden en wat de dringende taken zijn.

Via de comboboxen (of via het zoekveld) wordt er zeer vlug gefilterd op campus, lokaal of medewerker.

Bij het klikken op een card (= taak) kun je meerdere details bekijken of kun je een bepaalde taak meteen afwerken/op ‘on hold’ plaatsen, enzovoort…

##Cards

Hier zien we een bepaalde kolom uit het overzicht van alle taken (= taken van een bepaalde werknemer). Je merkt dat het enorm duidelijk is taken af te vinken en dus te verplaatsen naar de kolom ‘done.

Indien de taak nog niet afgewerkt kon worden dan dient er een bepaalde reden opgegeven te worden waarom deze nog ‘done’ geplaatst kan worden. De werknemer kan deze reden verduidelijken door een document of foto op te loaden. Dit kan zowel gebeuren via de web applicatie op een desktop als via de mobiele versie. Op de mobiele versie maken we dan gebruik van de interne camera-applicatie om de foto te nemen. Met documenten bedoelen we bijvoorbeeld een technische fiche van bepaalde apparatuur…

##Overview Menu

Voor iedere werknemer kan de lijst van taken afgedrukt worden. Het afdrukken van de taken (in pdf) wordt afgehandeld door ASP.NET MVC.

Het is ook mogelijk om de statistieken van een bepaalde werknemer te bekijken. We voorzien ook een link naar het Trello profiel van de desbetreffende gebruiker (deze optie is alleen beschikbaar voor de admin en de werkgever).

##Gearchiveerde taken

Hierop worden alle voltooide taken weergegeven worden en kan er gefilterd worden op campus, lokaal, werknemer, reatcietijd, doorlooptijd en performantieindex.

##Reports

We kiezen een bepaalde gebruiker en wensen hiervan de verschillende statistieken te bekijken. Wat was zijn doorlooptijd, reactietijd, prestatie-index… Het is daarnaast ook mogelijk om verschillende gebruikers naast elkaar te leggen en ze met elkaar te vergelijken. Op die manier kan er veel gemakkelijker conclusies getrokken worden.

Nadat we een gebruiker (of meerdere gebruikers) geselecteerd hebben, stellen we nog in voor welke periode we een rapportage willen krijgen. Deze gegevens worden via een query opgevraagd via de Trello API van onze Trello Boards en hierop worden de berekeningen uitgevoerd om de grafiek op een zo goed en duidelijk mogelijke manier weer te geven.

##Floor Plan

We voegen een grondplan van alle Howestcampussen toe waarop we een overzicht krijgen van alle taken. Per lokaal wordt er aangeduid hoeveel taken er nog moeten afgewerkt worden. Op die manier kunnen we veel vlugger besluiten nemen. Stel dat er aan de zuidkant van de campus veel meer taken voorkomen dan aan de noordkant, dan kan men zich beginnen afvragen wat er scheelt aan de zuidkant van het gebouw. Misschien is de zuidkant toe aan vernieuwing of is er een blikseminslag geweest of … ?

Bij het klikken op een bolletje met het aantal taken van een bepaald lokaal, wordt er een overzicht getoond van deze taken.

We kunnen filteren op de verschillende campussen en daarna kiezen we de juiste verdieping. Maar we kunnen ook gebruikmaken van de zoekfunctie waarin we de verkorte code van een bepaald lokaal (bv. GKG.A.2.02.a) in kunnen typen. Deze ‘string’ zullen we splitten op basis van de puntjes ‘.’ waardoor we zeer gemakkelijk de juiste campus, de juiste verdieping en het juiste lokaal kunnen ophalen.

##Settings

Op dit Scherm krijgt enkel de Admin te zien en kan hij de rollen aanpassen per Howest werknemer. Alle docenten zijn werknemers die taken kunnen uitvoeren en inloggen op de Asp.net Tasktool. Ook kan er maar 1 rol aan 1 werknemer gekoppeld worden. Er kan bovenaan op de pagina gezocht worden naar de naam van de docent.

##People info person

Dit is een simpel scherm waarbij dat de persoon kan kijken hoe zijn profiel is ingesteld en kan de taal kiezen die voor hem ingesteld kan worden.